Πρώϊμη παρέμβαση

Η πρώιμη παρέμβαση εφαρμόζεται από ειδικευμένους παιδιατρικούς φυσικοθεραπευτές και εργοθεραπευτές σε νεογνά τελειόμηνα ή πρόωρα και βρέφη υψηλού κινδύνου, με σκοπό την πρόληψη – αντιμετώπιση (πρώιμα) της παθολογίας. Αφορά νεογέννητα αλλά και βρέφη στους πρώτους μήνες της ζωής τους, τα οποία παραπέμπονται είτε με ενδείξεις νευρολογικών συμπτωμάτων  (βεβαρημένο προγεννητικό ή περιγεννητικό ιστορικό) είτε με διαγνωσμένη  εγκεφαλική βλάβη.

Η πρώιμη παρέμβαση βοηθάει έτσι ώστε είτε να εξαλειφθούν τα συμπτώματα είτε να γίνουν πιο ήπια.