Ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά

Αρκετά συχνά, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, τα παιδιά εμφανίζουν προβλήματα στη συμπεριφορά τους ή συναισθηματικές δυσκολίες. Τέτοιου είδους προβλήματα μπορεί να είναι παροδικά, μπορεί όμως και να επιμένουν για κάποιο χρονικό διάστημα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση μπορεί να χρειαστεί η παρέμβαση ενός ψυχολόγου ή άλλου ειδικού ψυχικής υγείας. 

Ένα απ’ τα πιο συνηθισμένα συναισθηματικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα παιδί σχολικής ηλικίας είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση και το άγχος, ειδικά στην περίπτωση που συνυπάρχουν μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης, αρκετά παιδιά δυσκολεύονται στη δημιουργία φιλικών σχέσεων με τους συνομιλήκους, απομονώνονται και κλείνονται στον εαυτό τους ή αντίθετα εμφανίζουν επιθετική συμπεριφορά. Οι συναισθηματικές δυσκολίες ενός παιδιού μπορούν να εκδηλωθούν με διαφορετικούς τρόπους, όπως εκρήξεις θυμού, επιθετικότητα, απόσυρση κ.α.

Κάποιες από τις παραπάνω δυσκολίες μπορεί να είναι παροδικές και ορισμένες συνεδρίες συμβουλευτικής με το γονιό αρκούν για να ξεπεραστoύν. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί και το ίδιο το παιδί ψυχολογική υποστήριξη. Η δημιουργία μίας σχέσης εμπιστοσύνης με τον ψυχολόγο, μέσα από την οποία το παιδί θα μπορέσει να εκφράσει αυτό που το δυσκολεύει και να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Επίσης, η εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων μπορεί να βοηθήσει κάποια παιδιά που δυσκολεύονται στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Αν το παιδί αντιμετωπίζει σοβαρές συναισθηματικές δυσκολίες, τότε ίσως χρειαστεί ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση από ψυχολόγο ή άλλον ειδικό ψυχικής υγείας, καταρτισμένο σε κάποια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση.