Λογοθεραπεία

Η επιστήμη της λογοθεραπείας, αντιμετωπίζει προβλήματα που αφορούν, τόσο τη λεκτική, όσο και τη μη λεκτική επικοινωνία.Ο λογοθεραπευτής ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και την θεραπεία των λεκτικών και μη προβλημάτων, προκειμένου το παιδί να ενταχθεί ομαλά στο σχολικό και κατ’ επέκταση στο ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον.

Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη αποκατάστασης, που παρέχει τη δυνατότητα σε ανθρώπους όλων των ηλικιών με σωματικές, νευρολογικές, ψυχικές, αναπτυξιακές, μαθησιακές ή και συναισθηματικές διαταραχές να εμπλακούν στη ζωή, μέσω του έργου. Προϋποθέτει την επιτυχή και ευχάριστη εμπλοκή σε δραστηριότητες που θεωρούνται καθημερινές “εργασίες” και μια ισορροπία ανάμεσα στους τομεις ανάπαυσης και ενασχόλησης ώστε το άτομο να είναι λειτουργικό, αυτόνομο και ανεξάρτητο στο περιβάλλον.

Φυσικοθεραπεία

Η παιδιατρική φυσικοθεραπεία είναι ένας διαφορετικός τομέας της επιστήμης της φυσικοθεραπείας.Τα παιδιά δεν πρέπει να συγκρίνονται με τους ενήλικες κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης και θεραπείας. Το παιδί είναι ένας νέος, ζωντανός οργανισμός που αναπτύσσεται γρήγορα. Αυτό και μόνο το γεγονός κατευθύνει τον τρόπο παρέμβασης του φυσικοθεραπευτή.

Πρώϊμη παρέμβαση

Η πρώιμη παρέμβαση εφαρμόζεται από ειδικευμένους παιδιατρικούς φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές σε νεογνά τελειόμηνα ή πρόωρα και βρέφη υψηλού κινδύνου,.Αφορά νεογέννητα αλλά και βρέφη στους πρώτους μήνες της ζωής τους, τα οποία παραπέμπονται είτε με ενδείξεις αναπτυξιακών δυσκολίών, νευρολογικών συμπτωμάτων  (βεβαρημένο προγεννητικό ή περιγεννητικό ιστορικό) είτε με διαγνωσμένη  εγκεφαλική βλάβη.

Ειδική διαπαιδαγώγηση

Μέσα από το πρόγραμμα της Ειδικής Διαπαιδαγώγησης το παιδί αξιολογείται ώστε να διαπιστωθούν οι δυνατότητες αλλά και οι τομείς που εμφανίζει δυσκολίες. Έτσι διαμορφώνεται ένα πρόγραμμα παρέμβασης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του κάθε παιδιού, δίνοντας βάση στα δυνατά του σημεία και όχι στις αδυναμίες του. 

Ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά

Παρέχουμε υπηρεσίες παιδοψυχολογικής υποστήριξης σε περιπτώσεις που το παιδί αντιμετωπίζει σχολικό άγχος που μπορεί να προκύπτει από την ένταξη σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον, ή που σχετίζεται με τις επιδόσεις και τις διαπροσωπικές σχέσεις του παιδιού, μαθησιακές δυσκολίες, το διαζύγιο των γονιών του. 

Συμβουλευτική γονέων

Δίνεται η δυνατότητα Συμβουλευτικής Γονέων, καθώς η συνεργασία και η συμβολή των γονέων στο θεραπευτικό  πρόγραμμα του παιδιού είναι αναγκαία για την εξέλιξη του παιδιού και του εφήβου. Ο Ψυχολόγος δίνει συγκεκριμένες οδηγίες στην οικογένεια, για την εδραίωση και γενίκευση ορισμένων δεξιοτήτων στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού και τη διαχείριση συμπεριφορών στην καθημερινότητά του.

Ατομικά & ομαδικά προγράμματα

Το παιχνίδι είναι η πιο σημαντική δουλειά του παιδιού που αναπτύσσει τα γνωστικά, κοινωνικά, αντιληπτικά, αισθητικοκινητικά και συναισθηματικά του συστήματα. Μέσα απο ατομικά και ομαδικά προγράμματα τα παιδιά μαθαίνουν να αναπτύσσουν καινούργιες δεξιότητες, να εντάσσονται στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και να αλληλεπιδρούν με αυτό.