Το ΕργοtheraΠεί είναι κέντρο ειδικών θεραπειών που εστιάζει στην αξιολόγηση και παρέμβαση παιδιών κι εφήβων με νευρολογικές, αναπτυξιακές, ψυχοκοινωνικές και μαθησιακές δυσκολίες. Στον χώρο μας παρέχονται ειδικότητες  λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, φυσικοθεραπείας, ειδικής διαπεδαγώγησης, πρώϊμης παρέμβασης, ψυχολογικής υποστήριξης για παιδιά και συμβουλευτική για γονείς οι οποιες σε συνεργασία μεταξύ τους προσφέρουν εξατομικευμένα πρόγραμματα με στόχο την λειτουργικότητα, ανεξαρτησία και αυτονομία του ατόμου.
Το ΕργοtheraΠεί είναι ένα κέντρο ειδικών θεραπειών που εστιάζει στην αξιολόγηση και παρέμβαση παιδιών κι εφήβων με νευρολογικές, αναπτυξιακές, ψυχοκοινωνικές και μαθησιακές δυσκολίες. Στον χώρο μας παρέχονται οι εξής ειδικότητες: